+371 28361561

skriveri@majassaldejums.lv

SIA "Rozīne"
reģ. nr. LV 45403017531
Daugavas iela 96, Skrīveri, LV- 5125
Bankas rekvizīti:
a/s Citadele banka
LV77 PARX 0004 1098 5000 1

Jautājums, atsauksme, ideja?

Raksti uzreiz - Mēs ar prieku atbildēsim!